Case Studies

Work

Technology & AI

Carrefour får +45% nya kunder och +37% LTV ROAS i DV360 tack vare en skräddarsydd ML-modell som förutspår kunder med högt värde